Foreningen af danske pumpefabrikanter

Foreningens formål er, at samle danske pumpefabrikanter til et fællesskab og samarbejde på formålstjenlige områder, herunder etablering af kontakt med nationale og internationale organisationer, som pumpebranchen måtte være interesseret i at oprette kontakt med, samt at være fællesorgan for branchen ved forhandlinger med myndigheder o. lign.

Teknisk komite

Teknisk komites formal er at skabe kontakt mellem Foreningen af Danske Pumpefabrikanter og
Universiteter, Tekniske højskoler og andre institutioner eller firmaer, der arbejder inden for Foreningen af Danske Pumpefabrikanters interessesfære, og gennem arrangementer at udbrede kundskaber og viden om nye teknologier af fælles interesse.

webdesign
© Copyright 2009 - 2019: Foreningen af Danske Pumpefabrikanter | Webdesign: Alphasite